Author Archives: Khánh Ngân QTV

Đăng Ký Định Danh – Tăng Nhận Diện Uy Tín Thương Hiệu

Hiện nay, đăng ký định danh được quy định tại điều 23 Nghị định 91/2020/NĐ-CP. Tên định danh giúp doanh nghiệp hạn chế tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.. tăng thêm tỷ lệ nghe máy, nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Theo đó, mọi tổ chức, cá nhân muốn thực […]