Author Archives: Khánh Linh BTV

Bí quyết đăng ký tên định danh đơn giản chi tiết

Bí quyết đăng ký tên định danh nhanh chóng chi tiết

Hiện theo quy định tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác/thư điện tử rác/cuộc gọi rác do Chính phủ ban hành, mọi doanh nghiệp/tổ chức/hộ kinh doanh cá thể lúc thực hiện cuộc gọi ra đều phải hiển thị tên định danh. Vậy tên định danh là gì? Làm thế nào để đăng […]